Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0 800 20 800

 Вход:


 Потребител:

 Парола:

 Регистрация:


Регистрирането на партньорските организации се извършва чрез подаване на писмено заявление в Изпълнителна агенция по горите в съответствие с представения образец.


 Образец за регистрация - във формат MS Word 2007 или по-нов (.docx)

 Образец за регистрация - във формат Adobe Reader (.pdf)

 Образец за регистрация - във формат OpenDocument (.odt)