Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0 800 20 800

 Вход:


 Потребител:

 Парола:

 Права и задължения на страните:


     Онлайн мониторинговата система за получаване, проверка и насочване към ИАГ и нейните структури на сигналите за нарушения в горите е изцяло създадена и технически поддържана от ИАГ. Системата запазва възможността да извършва проверка на надеждността на получените сигнали, преди да ги предложи за организиране на проверка на съответните поделения. За прозрачността на обратната връзка е важно тези проверки да са извършвани по възможност, съвместно с представители на подаващия сигнала.

     Отчет за дейността на платформата се подготвя за всяка календарна година, като същия се публикува на интернет страниците на ИАГ и РПО.

 В рамките на платформата ИАГ и нейните структури се задължават:

  • Всички сигнали от РПО да бъдат приети и регистрирани в платформата;
  • След получаване в платформата на подаден от РПО сигнал в рамките на 24 часа, ИАГ/РДГ да организира проверката;
  • Да информира подателят на сигнала, че може да участва в проверките по сигнала;
  • Да информира подателят на сигнала за резултатите от проверката, не по-късно от 3 работни дни след приключването й.
  •  От своя страна РПО са длъжни:

  • Да спазват декларираните при регистрирането принципи на действие на платформата;
  • Приоритетно да подават сигнали към ИАГ и нейните структури;
  • Да предоставят обективна, навременна и надеждна информация на ИАГ;
  • При възможност да вземат участие в съвместните проверки по техни сигнали.