Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0877 033 112

 За платформата:


Днес приключва публикуването на нашите любопитни факти за гората, които Ви представихме във викторината „Отново учим и знаем за българската гора“, ориентирана към ученици от трети до шести клас.


Вече можете да проверите своите знания, като попълните виртуалната анкета от 11:00 до 16:00 ч. Викторината съдържа 21 въпроса, разделени в 11 теми и съответстващи на тези, публикувани в раздел „Отново учим и знаем за българската гора“ от страницата на ИАГ и фейсбук страницата. Добавили сме и един таен въпрос от миналата година, на който вярваме, че ще можете лесно да отговорите.

 Раздели в теста:

     1. КАКВО Е ГОРА?
     2. ЗАЩО СА ВАЖНИ ГОРИТЕ?
     3. КАК СЕ ВЪЗОБНОВЯВА ГОРАТА?
     4. ЗАЩО И КАК ОТГЛЕЖДАМЕ ГОРИТЕ?
     5. МОЖЕ ЛИ ВСЕКИ ДА СЕЧЕ ДЪРВЕТАТА В ГОРАТА?
     6. КОГА И ЗАЩО СЕЧЕМ ГОРИТЕ?
     7. КАК МОЖЕМ ДА ПРЕДПАЗИМ ГОРИТЕ ОТ ПОЖАРИ?
     8. ЗАЩО ПРАЗНУВАМЕ СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА?
     9. ЗАЩО ТРЯБВА ДА ЛЕКУВАМЕ ГОРИТЕ?
     10. КАКВО Е ДИВЕЧ И КАК СЕ ГРИЖИМ ЗА НЕГО?
     11. ЗАЩО В ГОРИТЕ ИМА ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ?

Очаквайте след 16:30 ч. да бъдат публикувани и верните отговори, за да можете да проверите Вашите резултати.

Тези от Вас, които са се справили най-добре ще видят и своите имена в списък, който ще публикуваме още в началото на следващата седмица.

За всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен. Трябва да се избере само този, който според Вас съдържа най-пълен и точен отговор на въпроса.

 За да се приеме за коректно попълненa съответната викторина е необходимо:

  • Да попълните всички полета с исканата персонална информация;
  • Да изберете искате ли да публикуваме Вашите данни;
  • Да се отбележат верните (според Вас) отговори за всеки от въпросите.

  • Първите 10, отговорили правилно на най-много въпроси, могат да oчакват награда.

    С тази викторина имаме желание само да обогатим вашите знания и да се забавлявате.