Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0877 033 112

 Викторина „Отново учим и знаем за българската гора“:

 1. Коя е най-сериозната заплаха в горите?

 2. Коя от изброените дейности НЕ се извършва от лесовъдите в горите?

 3. Кое от следните твърдения не е вярно:

 4. Кое от следните твърдения НЕ е вярно:

 5. За да се развива добре дивечът, трябва да са налице три условия:

 6. Коя от посочените функциите НЕ е характерна за горите

 7. През коя година се празнува първият празник на залесяването?